Жалал-Абад областынын Тогуз-Торо районунун №1 Макмал жалпы билим берүүчү орто мектебинде «Тарых жана маданият жылына карата» кыргыздын унутта калган тамак-ашын даназалоо учун класстар аралык семинар өткөрүлдү

26.03.2016

Жалал-Абад областынын Тогуз-Торо районунун №1 Макмал жалпы билим берүүчү орто мектебинде «Тарых жана маданият жылына карата» кыргыздын унутта калган тамак-ашын даназалоо учун  класстар аралык семинар өткөрүлдү

     Семинарга 5-класстын окуучулары, класс жетекчилери менен катышып, жалпы 1266 окуучу, 67 мугалим жана 51 ата-эне катышты.

       «Эне-бала бешик ыры» долбоорунун негизинде уюштурулган сынактын максаты:  Жаш өсүрүмдөргө кыргыздын  унутта калган тамак-аштарынын түрлөрүн таанытуу менен, турмушта колдоно билүүгө  үйрөтүп жана келечекте аң сезимдүү, күчтүү, акыл эстүү, ден-соолугу чың  болуусуна багыт берүү.

          Ар бир класс жетекчилер улуттук кыргыздын оймолору түшүрүлгөн кийимдерди кийүү менен  Умай энелик милдетти аткарышса,  ал эми окуучулар өзүлөрүнө берилген тамак-аштарды  сүрөт, буклет, слайддар менен эң  жогорку денгээлде көрсөтө алышты. Тарых жана маданият жылына карата кыргыздын улуттук баалуулуктарын таануу менен   Макмал орто мектебинин жамааты  жогорудагы долбоордун негизинде, беш багыт боюнча иш алып барууда. Өтүлгөн семинар беш багыттын биринчи тапшырмасы болуп саналмакчы.

          Семинарга 5- класстын окуучулары, класс жетекчилери менен катышып, жалпы 1266 окуучу, 67 мугалим жана 51 ата-эне катышты.

       «Эне-бала бешик ыры» долбоорунун негизинде уюштурулган сынактын максаты:  Жаш өсүрүмдөргө кыргыздын  унутта калган тамак-аштарынын түрлөрүн таанытуу менен, турмушта колдоно билүүгө  үйрөтүп жана келечекте аң сезимдүү, күчтүү, акыл эстүү, ден-соолугу чың  болуусуна багыт берүү.

          Ар бир класс жетекчилер улуттук кыргыздын оймолору түшүрүлгөн кийимдерди кийүү менен  Умай энелик милдетти аткарышса,  ал эми окуучулар өзүлөрүнө берилген тамак-аштарды  сүрөт, буклет, слайддар менен эң  жогорку денгээлде көрсөтө алышты. Тарых жана маданият жылына карата кыргыздын улуттук баалуулуктарын таануу менен   Макмал орто мектебинин жамааты  жогорудагы долбоордун негизинде, беш багыт боюнча иш алып барууда. Өтүлгөн семинар беш багыттын биринчи тапшырмасы болуп саналмакчы.

       Катышкандар  кыргыз эли меймандос, кең пейил эл экендигин анын дасторконунан билүүсүн таануу менен кыргыз элинин  мүнөзүн, жашоо образын терең биле алышты.

         Ата-бабаларыбыз илгертен бери жасап келе жаткан тамак даамдардын 200дөн ашык түрлөрү бар экендигин билүү менен 53 тамак-аштын түрүн көрсөтүштү. Мисалы  нанакеп, жуурат, сүмөлөк, жансак, куудурук, чыз-быз, бый-пый жана башка. Бул долбоордун негизинде биздин мектепте бий, комуз, Манас, кол өнөрчүлүк боюнча иш алып барууда. Канча кылымдан бери «кыргыз» деген атты өчүрбөй сактап келген көрөңгөлүү тамак-аш маданиятыбызды эн жогорку денгээлде корсотушкон класс жетекчилерге Ш.Кармышова, Т.Какаева, Д.Чөкөнбаева, Б.Калманбетова,  А.Султангазиева, С.Кайыпбекова, З.Кулубаеваларды комиссия мүчөлөрү белгилешти. 

Кыргыз эли меймандос, кең пейил эл экендигин анын дасторконунан билүүсүн таануу менен кыргыз элинин  мүнөзүн, жашоо образын терең биле алышты.

         Ата-бабаларыбыз илгертен бери жасап келе жаткан тамак даамдардын 200дөн ашык түрлөрү бар экендигин билүү менен 53 тамак-аштын түрүн көрсөтүштү. Мисалы  нанакеп, жуурат, сүмөлөк, жансак, куудурук, чыз-быз, бый-пый жана башка. Бул долбоордун негизинде биздин мектепте бий, комуз, Манас, кол өнөрчүлүк боюнча иш алып барууда. Канча кылымдан бери «кыргыз» деген атты өчүрбөй сактап келген көрөңгөлүү тамак-аш маданиятыбызды эн жогорку денгээлде корсотушкон класс жетекчилерге Ш.Кармышова, Т.Какаева, Д.Чөкөнбаева, Б.Калманбетова,  А.Султангазиева, С.Кайыпбекова, З.Кулубаеваларды комиссия мүчөлөрү белгилешти. 

 

 

Бардык жаңылыктар