ченемдик-укуктук актылар

Көк-Ирим айыл аймактык Кеңешинин IV шайланган депутаттарынны кезектеги IV сессиясынын 1-токтому

(29.03.2017-жылы жарыяланды)

Көк-Ирим айыл аймактык Кеңешинин IV шайланган депутаттарынын  кезектеги IX сессиясынын 1-токтому

(29.03.2017-жылы жарыяланды)

Көк-Ирим айыл аймактык Кеңешинин IV шайланган депутаттарынны кезектеги V сессиясынын 2-токтому

(29.03.2017-жылы жарыяланды)

Көк-Ирим айыл аймактык Кеңешинин IV шайланган депутаттарынны кезектеги VI сессиясынын 1-токтому

(29.03.2017-жылы жарыяланды)

Көк-Ирим айыл аймактык Кеңешинин IV шайланган депутаттарынны кезектеги VII сессиясынын 1-токтому

(29.03.2017-жылы жарыяланды)

Көк-Ирим айыл аймактык Кеңешинин IV шайланган депутаттарынны кезектеги VIII сессиясынын 1-токтому

(29.03.2017-жылы жарыяланды)

Көк-Ирим айыл аймактык Кеңешинин IV шайланган депутаттарынны кезектеги VIII сессиясынын 2-токтому

(29.03.2017-жылы жарыяланды)

Көк-Ирим айыл аймактык Кеңешинин IV шайланган депутаттарынны кезектеги VIII сессиясынын 3-токтому

(29.03.2017-жылы жарыяланды)

Көк-Ирим айыл аймактык Кеңешинин IV шайланган депутаттарынны кезектеги VIII сессиясынын 3-токтому

(29.03.2017-жылы жарыяланды)

Көк-Ирим айыл аймактык Кеңешинин IV шайланган депутаттарынны кезектеги VIII сессиясынын 4-токтому

(29.03.2017-жылы жарыяланды)

Көк-Ирим айыл аймактык Кеңешинин IV шайланган депутаттарынны кезектеги VIII сессиясынын 5-токтому

(29.03.2017-жылы жарыяланды)