Стратегиялык документтер

Тогуз-Торо  районунун  Тогуз-Торо айылдык  аймактын жергиликтүү жамаатынын уставы

Тогуз-Торо айылдык кеңешинин регламенти