Ченемдик укуктук актылар

Тогуз-Торо айыл аймагынын Айыл Өкмөтүнүн  Кеңешинин XX шайланышынын кезектеги чакырылган XVI сессиясынын №1 токтому

Тогуз-Торо айыл аймагынын Айыл Өкмөтүнүн  Кеңешинин XX шайланышынын кезектеги чакырылган XVI сессиясынын №3 токтому

Тогуз-Торо айыл аймагынын Айыл Өкмөтүнүн  Кеңешинин XX шайланышынын кезектеги чакырылган XV сессиясынын №3 токтому

Тогуз-Торо айыл аймагынын Айыл Өкмөтүнүн  Кеңешинин XX шайланышынын кезектеги чакырылган XV сессиясынын №4 токтому

Тогуз-Торо айыл аймагынын Айыл Өкмөтүнүн  Кеңешинин XX шайланышынын кезектеги чакырылган XV сессиясынын №5 токтому

Тогуз-Торо айыл аймагынын Айыл Өкмөтүнүн  Кеңешинин XX шайланышынын кезектеги чакырылган XV сессиясынын №6 токтому

Тогуз-Торо айыл аймагынын Айыл Өкмөтүнүн  Кеңешинин XX шайланышынын кезектеги чакырылган XV сессиясынын №7 токтому

Тогуз-Торо айылдык Кенешинин  (XX шайланышынын) кезектеги  6-февраль.  2015-жылдагы   XV сессиясынын  № 4  токтомуна   № 1 тиркеме

Тогуз-Торо айылдык Кенешинин  (XX шайланышынын) кезектеги  6-февраль.  2015-жылдагы   XV сессиясынын  № 4  токтомуна   № 2 тиркеме

Тогуз-Торо айылдык Кенешинин  (XX шайланышынын) кезектеги  6-февраль.  2015-жылдагы   XV сессиясынын  № 4  токтомуна   № 3 тиркеме

Тогуз-Торо айылдык Кенешинин  (XX шайланышынын) кезектеги  6-февраль.  2015-жылдагы   XV сессиясынын  № 4  токтомуна   № 4 тиркеме

Тогуз-Торо айылдык кеңешинин жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүүгө, жалпыга маалымдоо каражаттарды,  коомдук уюмдар, жергиликтүү коомдоштуктар менен байланыш боюнча жаштар, спорт, маданият жана социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссиянын корутундусу

Тогуз-Торо районунун Тогуз-Торо айылдык кеңешинин мыйзамдуулук жана укук тартиби  боюнча туруктуу комиссиясынын Тогуз-Торо айылдык кеңешинин регламентинин долбооруна корутунду

Тогуз-Торо районунун Тогуз-Торо айылдык кеңешинин мыйзамдуулук жана укук тартиби  боюнча туруктуу комиссиясынын Тогуз-Торо айылдык кеңешинин жергиликтүү жамааттын уставынын долбооруна корутунду