ченемдик-укуктук актылар

Каргалык айылдык Кенешинин  (XXVI шайланышынын) кезектеги XXX  сессиясынын №56 токтому (Редакция 22.12.2016-ж)

Каргалык айылдык Кенешинин  (XXVI шайланышынын) кезектеги XXX  сессиясынын №57 токтому (Редакция 22.12.2016-ж)

Каргалык айылдык Кенешинин  (XXVI шайланышынын) кезектеги XXX  сессиясынын №58 токтому (Редакция 22.12.2016-ж)