Ченемдик-укуктук актылар

Каргалык  айылдык Кеңешинин (XXVI шайланышынын) кезектеги XXX сессиясынын №49 токтому (21.12.2016-ж)

Каргалык  айылдык Кеңешинин (XXVI шайланышынын) кезектеги XXX сессиясынын №50 токтому (21.12.2016-ж)

Каргалык  айылдык Кеңешинин (XXVI шайланышынын) кезектеги XXX сессиясынын №54 токтому (21.12.2016-ж)