ченемдик-укуктук актылар

Каргалык айылдык Кеңешинин (XXVII шайланышынын) кезектеги IV сессиясынын №10 токтому (ред.27.02.2017-ж)

Каргалык айылдык Кеңешинин (XXVII шайланышынын) кезектеги IV сессиясынын №11 токтому (27.02.2017-жылы жарыяланды)

Каргалык айылдык Кеңешинин (XXVII шайланышынын) кезектеги IV сессиясынын №12 токтому  (27.02.2017-жылы жарыяланды)