ченемдик-укуктук актылар

Каргалык айылдык Кеңешинин (XXVI шайланышынын)  кезектеги XXXII  сессиясынын №62токтому (Редакция 22.12.2016-ж)

Каргалык айылдык Кеңешинин (XXVI шайланышынын)  кезектеги XXXII  сессиясынын №63токтому (Редакция 22.12.2016-ж)

Каргалык айылдык Кеңешинин (XXVI шайланышынын)  кезектеги XXXII  сессиясынын №64токтому (Редакция 22.12.2016-ж)

Каргалык айылдык Кеңешинин (XXVI шайланышынын)  кезектеги XXXII  сессиясынын №65токтому (Редакция 22.12.2016-ж)

Каргалык айылдык Кеңешинин (XXVI шайланышынын)  кезектеги XXXII  сессиясынын №66токтому (Редакция 22.12.2016-ж)