Ченемдик укуктук актылар

Каргалык айылдык кеңешинин (XXVI шайланышынын) кезексиз XXI сессиясынын №28 токтому (Редакция: 12.06.2015ж)

Каргалык айылдык кеңешинин (XXVI шайланышынын) кезексиз XXII сессиясынын №32 токтому  (Редакция: 12.06.2015ж)

Каргалык айылдык кеңешинин (XXVI шайланышынын) кезексиз XXII сессиясынын  №33 токтому  (Редакция: 12.06.2015ж)

Каргалык айыл аймагынын жергиликтүү жамаатынын уставы

Каргалык айылдык кеңешинин (XXVI шайланышынын) кезексиз XXII сессиясынын  №34 токтому     (Редакция: 12.06.2015ж)

Каргалык айылдык кеңешинин (XXVI шайланышынын) кезексиз XXII сессиясынын №35 токтому      (Редакция: 12.06.2015ж)

Каргалык айылдык кеңешинин (XXVI шайланышынын) кезексиз XXII сессиясынын №36 токтому       (Редакция: 12.06.2015ж)

Каргалык айылдык кеңешинин (XXVI шайланышынын) кезексиз XXII сессиясынын №37 токтому        (Редакция: 12.06.2015ж)

Каргалык айылдык кеңешинин (XXVI шайланышынын) кезексиз XXII сессиясынын №38 токтому      (Редакция: 12.06.2015ж)

Каргалык айылдык кеңешинин (XXVI шайланышынын) кезексиз XXII сессиясынын №39 токтому     (Редакция: 12.06.2015ж)

Каргалык айылдык кеңешинин (XXVI шайланышынын) кезексиз XXII сессиясынын №40 токтому  (Редакция: 12.06.2015ж)