Бюджет

Айыл округунун бюджети

Айыл аймагынын  аталышы:

Тогуз-Торо  айыл аймагы

Айыл аймагынын  калкы: 

3688

Айыл аймактагы кожолуктун саны:

892

Айыл аймактагы айылдардын саны:

Ленин, Додомол, Кош-Булак, Орнок

Айыл аймактагы инфраструктура:

3 орто мектеп, 1 башталгыч мектеп, 1 клуб, 2 ФАП, 

1 СВА, 1 мечит, 3 май жубас, 1 жун иштетуучу цех,

1 жыгач иштетуучу цех.

Айыл аймагынын  бюджети тууралуу маалымат:

 

Киреше бөлүгү:

 

Салык кирешелери:

1020,5 сом

Салык эмес кирешелер:

105,4 сом

Категориалдык грант:

20466,2 сом

Теңдөөчү грант: 4790,8 сом