Китепкана

Тогуз-Торо райондук  борборлоштурулган китепканалар тармагы

1.    Китепкана  (тарыхы, түзүмү, башкаруу)
2.    Жаңылыктар
3.    Колдонуучулар
4.    Иштɵɵ тартиби   
5.    Фотогалерея

Китепкана:

Тогуз-Торо райондук  борборлоштурулган  китепканалар  тармагынын  тарыхы  жана түзүмү, башкаруу.

Тарыхы:

Тогуз-Торо райондук  борбордук китепканасы алгачкы жолу 1958-жылы уюшулган алгач айылдык,андан кийин  райондук китепкана  болгон,  1964-жылдан Тогуз-Торо райондук борбордук китепкана болуп уюштурулуп   китепканага  башчы болуп  Курманбаев Мойто,Турдукожоева Карачач,Атыкулов Садырбектер  иштеген. 1976-жылдан борборлоштурулган китепкана тармагы түзүлүп, айылдык советтерге караган китепканалар ыктыярдуу бир бүтүндүккɵ биригишкен. Ошол мезгилде жалпы БКТда 1976-жылдан 1992-жылга чейин 13 филиал (айылдык китепкана) болгон. 

Фил. №  1     Чет-Булак
Фил.  № 2     Ор-Казган
Фил.  № 3     Арал
Фил.  № 4     Бирдик
Фил.  № 5     Сары-Булуң
Фил.  № 6     Дɵдɵмɵл
Фил.  № 7     Ленин
Фил.  № 8     Атай
Фил.  № 9     Макмал
Фил.  № 10    Кош-Булак
Фил.  № 11    ПМК – 264
Фил.  № 12    К.Маркс
Фил.  № 13    Табылгыты

Китепканалардын  фондунда кыргыз, орус, англис, ɵзбек тилиндеги  64084 нускадагы китептер топтолгон. 1976-жылдан 1993-жылга чейин китепкана  борбордук китепкана системасы деп эсептелет.  Бүгүнкү күндɵ  райондук БКТнын китепканаларында  82841 нускадагы китеп,  8364 окурманды тейлейт. Жалпы  20 китепканалык кызматкерлер иштейт. 1994-жылы китепканалар аймакташтырылып, кошулуунун негизинде  , азыркы  кундɵ   БКТыга  караштуу 1 райондук,
8 айылдык китепкана бар.

Айылдык  китепканалар 2002-жылдан  айылдык аймактын айыл ɵкмɵтунун карамагына  ɵткɵн.

Фил.   № 1  Чет-Булак   (Каргалык айылдык аймагынын  айыл ɵкмɵтундɵ)
Фил.   № 2  Атай (Атай айылдык аймагынын айыл ɵкмɵтүндɵ)
Фил.   № 3  Арал (Кɵк-Ирим  айылдык аймыгынын айыл ɵкмɵтүндɵ)
Фил.   № 4  Сары-Булуң (Кара-Суу айылдык  аймагын  айыл ɵкмɵтүндɵ)
Фил.   № 5  Казарман (Тогуз-Торо айылдык аймагынын айыл ɵкмɵтүндɵ)
Фил.   № 6  Дɵдɵмɵл (Тогуз-Торо  айылдык аймагынын айыл  ɵкмɵтундɵ)
Фил.   № 7  Кош-Булак  (Кара-Суу   айылдык аймагынын  айыл  ɵкмɵтүндɵ)
Фил.   № 8  Табылгыты  (Кар-Суу айылдык аймагынын айыл  ɵкмɵтүндɵ)

Райондук БКТы азыркы күндɵ ɵзүнүн ишмердигин маданият мекемелери, коомдук уюмдары, башка ведомстволордун  китепканалары менен координациялайт  жана кооперациялайт.

Китепканалык фонд  райондун экономикалык профилине жана райондун жашоочуларынын информациялык керектɵɵлɵрүнɵ жараша түзүп, калыптандырат. Райондо жашаган бардык категориядагы  жарандардын маалыматтык талаптарына жараша китепканалык жана маалыматтык-библиографиялык тейлɵɵнү толук жана оперативдүү жүргүзɵт.

Китепкананын түзүмү :

 Борборлоштурулган китепкана тармагы (БКТ)

 • абонемент, окуу залы  (окурмандарды  тейлɵɵ бɵлүмү);
 • усулдук бɵлүм;
 • библиографиялык бɵлүм;
 • укуктук маалымат беруу борбору;
 • китепкананын филиалдары.

Борборлоштурулган китепкана тармагы – райондук борборлоштурулган китепкана тармак борбордук китепканадан жана райондун аймагында жайгашкан китепкана филиалдардан турат. Борбордук китепкана, китепкана филиалдар райондун информациялык, маданий билим берүүчүлүк суроолоруна жараша кɵп тармактуу профилде китепканалык фондуларын  түзүп калыптандырган мамлекеттик жалпы элдик китепканалар болуп эсептелет. Тогуз-Торо райондук БКТнын директору болуп Мамадалиева Гүлмира Нурмаматовна иштейт.

Усулдук бɵлүм – Тогуз-Торо райондук БКТнын усулдук бɵлүмү районубуздун аймагындагы 8 китепканага усулдук жактан жардам берет. Китепкана ишине усулдук жетекчилик кылууда маданияттын борбордук жана жергиликтүү органдары ɵздɵрүнүн усулдук борборуна таянышат. Усулдук иш ар бир китепкананын ишинин мазмунун, тейлɵɵ  формаларын, методдорун бирдиктүү кылууга жардам берет. Усулдук борборлор алдынкы китепканалардын тажрыйбаларын жайылтат. Усулдук бɵлүмдɵ окурмандарды тейлɵɵ бɵлүмүнүн усулчусу Арыкмолдоева Бурмаш бɵлүм башчы,  китеп топтоо жана тескɵɵ бɵлүмүнүн усулчусу Ашырбекова Гүлайпа бɵлүм башчы болуп иштейт.

Абонемент – жеке жана коллективдүү абоненттерге пайдалануу үчүн документтерди белгиленген мɵɵнɵткɵ берүүнү камсыз кылуучу китепканалык тейлɵɵчү бɵлүм. Абонемент бɵлүмүнүн фондунда  саясий, табият таануу, техника, айыл чарбасы, медицина, коомдук жана гуманитардык илимдер боюнча жана кɵркɵм адабияттар кыргыз, орус, ɵзбек, англис, немис тилдеринде бар. Бул бɵлүмдүн жалпы китеп фондусу  36744 нуска адабиятты түзɵт. Абонемент бɵлүмүндɵ  бɵлүм башчысы  Асанова Аятбүбү, жетектɵɵчү китепканачы Бошкоева Венера, Ташматова Бегайым, китепканачылар Булакбаева Арзыкан, Тыналиева Зууракан иштейт.

Окуу залы – китепкананын түзүмдүк бɵлүмдɵрүнүн бири. Окурманга басма чыгармаларын жана башка документтерди берүү үчун пайдалануучу атайын бɵлүм. Окуу залында тактама-библиографиялык фонд жайгашкан, 810 нускадагы ар кандай тармактагы жана тармактуу сɵздүктɵр, энциклопедиялар, официалдуу документтер ж.б. бар. Маалыматтык аппараттын  негизинде ( каталогдор, картотекалар) кагаз , оозеки турундɵ беришет. Окуу залында мезгилдүү басылмалардан  2014-жылга  Айданек, Кыргыз Туусу, Кыргыз тили, Эркин тоо, Слово Кыргызстана, Кут билим сабак, Супер инфо, Алиби, Үй бүлɵлүк дарыгер, Леди KG, Де-факто, Акыйкат, Нормативные акты, Замандаш, Тил жана маданият, Кыргызстан жылдызы, Айыл деми, Жеңиш туусунун тиркемелеринен жумасына эки  жолу экс-пресс  маалыматтарды алышат .   Окуу залында  тематикалык, юбилейлик даталарга арналган сүрɵттүү-китеп кɵргɵзмɵлɵр  ай сайын жаңыртылып  окурмандарга маалыматтарды берип турат. Окуу залынын фондунда ар кандай темадагы: «Кыргызстан - менин мекеним», «Искусство элге таандык», «Спорт – тынчтыктын элчиси», «Ɵмүрү ɵрнɵк адамдар», «Мекеним – менин канатым», «Эгемендүүлүк элибизге энчиленген улуу кут», «Манас эпосу кыргыз элинин маданий мурасы», «Аксы окуясы демократиялык ɵнүгүүнүн бурулушу», «Кыргыз толкуса кылым толкуйт», «Акын жана адабият», Дартка даба дарыгерчилик», «Орошон ойлор казынасы», «Ассолоуму алейкум, Ноорузум!», «Доор жана инсан», «Адабий асыл мурас», «Тил-ырыскы, дил-дɵɵлɵт», «Улуттун келечеги ден соолук», «Мугалим кесиптердин тɵрɵсү», «Кыргыз адабиятынын аалымдары», «Наркомания – келечектин кɵз жашы», «Ɵмүрү ɵрнɵк аялдар», «Береке байлык элетте», «Ɵз доорунун инсаны» (Курманжан датканын туулган күнүнɵ 200жыл), «Алтын-Чɵйчɵк» адабий ийрими, «Маданият элдин келечеги», «Ɵз доорунун чыгааны» (Курманбек – 500), «Кайда барып окуу керек», «Улуттун улуу адамдары», «Табигый байлык – жаратылыш», «Жаңы жыл жакшылыктын жылы бол!», «Сүймɵнкүл Чокморов», «Асылзат», «Рекетчилик – зомбулук замандын кɵйгɵйү», «Аалам адамы Чынгыз Айтматов», «Муну билип ал, кɵңүлүңɵ түйүп ал. Керемет кɵрүнүштɵр» деген темадагы материалдар 1996-жылдан 2013-жылга чейинки маалыматтарды камтыган папкалар бар. Тактама - библиографиялык  маалыматтарды   башкы библиограф Арзыкулова Нургүл, китепканачы Токтосунова Гүлсайра  берет.

Укуктук маалымат берүү борбору – Тогуз-Торо райондук укуктук маалымат берүү борбору Жалал-Абад областтык  китепканасынын алдында 2007-жылы Американын юристеринин ассоциациясы, «Кыргызстан Сорос»  фонду жана Евразия фондусунун колдоолору менен ачылган. Борбордун негизги максаты калкка укуктук маалыматтарды жайылтуу. Китепканачы Ашырбекова Гүлайпа  окурмандарга  укуктук маалыматтар боюнча тактамаларды берет.

Библиографиялык бɵлүм . Тактама – библиографиялык тейлɵɵ ишин окурмандарды тейлеген бардык структуралык бɵлүмдɵр жүргүзүшɵт, алар ɵздɵрүнүн фондусунун жана маалыматтык-библиографиялык аппаратынын жардамы менен окурмандардын суроолорун канааттандырышат. Борбордук маалыматтык-библиографиялык аппаратты талап кылуучу библиографиялык суроолор аткаруу үчүн борбордук китепкананын библиографына ɵткɵрүлɵт. Окурман балдардын суроолору китепкана филиалдан борбордук китепканага жɵнɵтүлɵт. Маалыматтык библиографиялык тейлɵɵнү тартипке келтирүү, анын сапатын жогорулатуу максатында борбордук китепканада тактама – библиографиялык фонд уюштурулат. Анда борбордук каталогдор жана картотекалар топтолот: окурмандардын тамгалык каталогу, тармактык каталогу, макалалардын тематикалык картотекасы бар. Библиографиялык суроо оозеки жана кат жүзүндɵ кабыл алынат. Суроо алынган учурда анын мазмуну, кандай максатка керектиги, булактардын толуктугу, суралып жаткан чыгармалардын тиби, түрү жана хронологиялык чеги жазылат. Библиографиялык тейлɵɵдɵ тɵмɵнкү суроолордун типтерине:

 1. Тематикалык (белгилүү тема, предмет, маселе боюнча адабияттардын тизмесин түзүү);
 2. Тактоочу (суроодо бурмалангандарды оңдоо, библиографиялык баяндаманын жетишпеген  элементтерин  аныктоо);
 3. Адрестик библиография (китепкананын фондусунда ошол китептин бар экендигин, анын кайсыл жерде тургандыгын, шифрин кɵрсɵтүү менен ал кайда экендигин аныктоо;
 4. Фактографиялык  (тигил же бул обьектилер, окуялар, процесстер, даталар жɵнүндɵ конкреттүү маалыматтарды алуу, ошондой эле окурман кызыккан маалыматтар алынган булактын кɵрсɵтмɵсүн камтыйт).

     Библиографиялык бɵлүмдɵ тактама – библиографиялык тейлɵɵ, маалыматтык библиографиялык тейлɵɵ, китепканалык билимдерди пропагандалоо кирет.

Бул бɵлүмдɵр окурмандарга тɵмɵндɵгүдɵй кызмат кɵрсɵтɵт.

 • библиографиялык справкаларды түзɵт;
 • консультация берет;
 • библиографиялык маалыматтарды;
 • адабияттарды табууга жардам берет;
 • китепканалык фонддон китептерди берет;
 • мекеме жана мектеп окуучуларына, балдар бакчаларынын тарбиялануучуларына   
 •  экскуцияларды ɵткɵрɵт;
 • тематикалык кечелерди, тегерек столдорду, конференция, семинарларды ɵткɵрɵт;
 • айылдык китепканаларга усулдук жана практикалык жардамдарды кɵрсɵтɵт.

Тогуз-Торо райондук борбордук китепканага 17-январь  2009-жылы  Кыргыз Республикасынын Эл Баатыры, Социалисттик Эмгектин  Батыры,Кыргыз Республикасынын Эл жазуучусу Чынгыз Айтматовдун    ысмы ыйгарылган.  

 

Ч.Айтматов атындагы райондук борбордук китепкана.

Дареги: 721500, Тогуз-Торо району, Казарман айылы, Жээналиев кɵчɵсү, маданият үйүнүн имаратынын ичинде жайгашкан.

Жалпы фонду - 37531 нуска; кыргыз, орус, англис, немис, ɵзбек, турк тилиндеги кɵп тармактуу китептер.

Документтин түрлɵрү: китептер, брошюралар, мезгилдик басылмалар.

Маалыматты ɵзүндɵ алып жүрүүчүлɵрдүн түрлɵрү: кагаз түрүндɵ.

Фонддун курамы: китептик, маалыматтык, мезгилдик, расмий, документалдык басылмалар.

Маалыматтык аппараттын мүнɵздɵмɵсү:

- китепкананын каталогу: тармактык, тамгалык жана эсептик;

- картотекалар;

- тематикалык папкалар.

Маалыматтык-библиографиялык тейлɵɵлɵр:

- китепкананын маалыматтык кызмат кɵрсɵтүүсүнүн чегинде.

Китепканалык тейлɵɵ:

- жалпы залда, абонемент аркылуу, эркин тандоо.

Китепкана филиал – борборлоштурулган китепканалык  тармактын түзүмдүк бɵлүгү – борбордук китепкананын жетекчилиги астында иштейт. Ал ɵзүнүн аймагында жайгашкан калкты китепканага тартууга, окурмандардын  талаптарын канаатандырууга жана аларды китепканалык библиографиялык тейлɵɵгɵ, ɵз фондусунун пайдаланышына жана сакталышына жооп берет. Китепкана филиал адабиятты топтоого катышат, окурмандар тарабынан пайдаланылбай жаткан адабиятты тандап, аларды борбордук китепканага  ɵткɵрүп берет. Филиал башчылары  директордун алдындагы Советтин составына кирет, массалык иштерди  ɵткɵрүү жагынан жакын орношкон китепканалардын күч-аракетин бириктирет. Китепкана филиалдын структурасында абонемент,  окуу залы,  балдарды жана ɵспүрүмдɵрдү тейлɵɵчү бɵлүмдɵр бар.

№ 1-филиал  (Чет-Булак айылы , Каргалык айыл аймагынын айыл ɵкмɵтүнɵ караштуу).

Уюшулган жылы: 1978-жыл
Дареги: 721506, Жалал-Абад областы, Тогуз-Торо району, Чет-Булак айылы.
Жалпы фонду:  5052 нуска:  кыргызча, орусча, англисче кɵп тармактуу китептер. (2014-ж.)
Кыргыз тили, Кыргыз туусу, Эркин тоо, Акыйкат, Тил жана маданият, Замандаш басылмаларынан ар кандай маалыматтарды алышат.
Китепканалык тейлɵɵ: абонемент аркылуу жургузулɵт.
Китепкана башчысы: Атыкулова Динаркан.

№ 2-филиал (Атай айылы, Атай айылдык аймагынын айыл ɵкмɵтүнɵ караштуу).

Уюшулган жылы: 1978-жыл
Дареги: 721502,  Жалал-Абад областы, Тогуз-Торо району, Атай айылы.
Жалпы фонду:  7632 нуска: кыргызча, орусча, англисче кɵп тармактуу китептер (2014-ж.) Кыргыз туусу, Эркин тоо, Акыйкат, Тил жана мадният, Кыргыз тили, Слово Кыргызстана басылмаларынан маалыматтарды алышат
Китепканалык тейлɵɵ: абонемент, окуу залы аркылуу жүргүзүлɵт.
Китепкана башчысы: Атыкулова Анара

№ 3-филиал (Арал айылы, Кɵк-Ирим айылдык аймагынын айыл ɵкмɵтүнɵ караштуу)

Уюшулган жылы: 1978-жыл
Дареги: 721501,  Жалал-Абад областы, Тогуз-Торо району, Арал айылы
Жалпы фонду:  11682 нуска: кыргызча, орусча, англисче кɵп тармактуу китептер (2014-ж.)
Кыргыз туусу, Эркин тоо, Кырчын, Акыйкат, Жаңы Ала-Тоо, Кыргыз тили, Айыл деми, Жеңиш туусу, Ордо, Обустройство и ремонт, Супер инфо, Тамчы, Леди KG  басылмаларынан маалыматтарды алышат.
Китепканалык тейлɵɵ: абонемент, окуу залы аркылуу жүргүзүлɵт.
Китепкана башчысы: Чолпонкулова Бурул

№ 4-филиал (Сары-Булуң, Кара-Суу айылдык аймагынын айыл ɵкмɵтүнɵ караштуу)

Уюшулган жылы: 1978-жыл
Дареги: 721505, Жалал-Абад областы, Тогуз-Торо району, Кара-Суу айылы.
Жалпы фонду:  5305 нуска: кыргызча, орусча, англисче кɵп тармактуу китептер (2014-ж.)    
Китепканалык тейлɵɵ: абонемент аркылуу жургузулɵт.
Китепкана башчысы: Мааметова Анара

№ 5-филиал (Казарман, Тогуз-Торо айыл аймагынын айыл ɵкмɵтүнɵ караштуу)

Уюшулган жылы: 1978-жыл
Дареги: 721504,  Жалал-Абад областы, Тогуз-Торо району, Казарман айылы.
Жалпы фонду:  4159 нуска: кыргызча, орусча, англисче кɵп тармактуу китептер (2014-ж.)
Кыргыз туусу, Эркин тоо, Кыргыз тили, Тил жана маданият, Супер инфо, Леди KG, Акыйкат, Жеңиш туусу, Байчечекей басылмаларынан маалыматтарды алышат.
Китепканалык тейлɵɵ: абонемент аркылуу жургузулɵт.
Китепкана башчысы:  Узакбекова Баринса.

№ 6-филиал  (Дɵдɵмɵл, Тогуз-Торо айылдык аймагынын айыл ɵкмɵтүнɵ караштуу)

Уюшулган жылы: 1978-жыл.
Дареги: 721503, Жалал-Абад областы, Тогуз-Торо району, Исак  айылы.
Жалпы фонду: 4425 нуска: кыргызча, орусча, англисче кɵп тармактуу китептер. (2014-ж.)
Тил жана маданият, Кыргыз тили, Үй бүлɵлүк дарыгер, Кут билим сабак басылмаларынан ар кандай маалыматтарды алышат.
Китепканалык тейлɵɵ: абонемент аркылуу жүргүзүлɵт.
Китепкана башчысы:  Ɵмүрзак кызы Гүлира.

№ 7-филиал  (Кош-Булак, Тогуз-Торо айыл аймагынын айыл ɵкмɵтүнɵ караштуу)

Уюшулган жылы: 1978-жыл.
Дареги: 721503, Жалал-Абад областы, Тогуз-Торо району, Кош-Булак айылы.
Жалпы фонду: 3440 нуска: кыргызча, орусча, англисче кɵп тармактуу китептер (2014-ж.)
Китепканалык тейлɵɵ: абонемент аркылуу жургузулɵт.
Китепкана башчысы:  Сагынбаев Арстан

№ 8-филиал  (Табылгыты, Кара-Суу айыл аймагынын айыл ɵкмɵтүнɵ караштуу)

Уюшулган жылы: 1978-жыл.
Дареги: 721505, Жалал-Абад областы, Тогуз-Торо району, Табылгыты айылы.
Жалпы фонду: 3615 нуска: кыргызча, орусча, англисче  кɵп тармактуу китептер (2014-ж.)
Китепканалык тейлɵɵ: абонемент аркылуу жургүзүлɵт.
Китепкана башчысы:  Искендерова Таалайбүбү.

 

Башкаруу. Курамы (түзүмү жана штаты)


Райондук маданият бɵлүмүнүн башчысы.
Райондук борборлоштурулган китепканалар тармагынын директору
Окурмандарды тейлɵɵ бɵлүмүнүн бɵлүм башчысы
Китеп топтоо жана тескɵɵ бɵлүмүнүн бɵлүм башчысы
Айылдык китепканалардын башчылары
Башкы китепканачы
Башкы библиограф
Жетектɵɵчү китепканачы
Китепканачылар
Техникалык  жактан тейлɵɵчү персонал
Кенже тейлɵɵчү персоналдар

Райондук борборлоштурулган китепканалар тармагына жетекчиликти жергиликтүү ɵзүн-ɵзү башкаруу органы менен макулдашылып, райондук маданият бɵлүмү дайындаган директор жүргүзɵт. Китепкана, филиалдардын башчылары  жергиликтүү ɵзүн-ɵзү башкаруу органы жана райондук маданият бɵлүмү менен макулдашылып, БКТнын директору тарабынан дайындалат. БКТнын директору жана китепкана филиалдын башчылары иштеринин жыйынтыгы үчүн ɵздɵрүнүн компетенциясынын чегинде жооп беришет. Райондук борбордук китепкананын кызматкерлери жумушка тармактын директору тарабынан кабыл алынат.

Борборлоштурулган китепкана тармагында башкаруунун коллегиялуулугун директордун астындагы совет камсыз кылат. Директордун алдындагы составына булар кирет:

Директор (советтин тɵрайымы), борбордук китепкананын башчысы, борбордук китепкананын структуралык бɵлүмдɵрүнүн жана китепкана филиалдардын башчылары, профсоюздук уюмдун башчылары. Советтин кароосуна коллективдүү талкуулоону талап кылуучу маселелер (уюштуруу иштери, пландоо, учет, отчеттуулук, кадрлар менен иштɵɵ, материалдык-техникалык жана чарбалык жактан камсыз кылуу) коюлат. Совет кабыл алган чечимдер БКТнын директорунун буйругу менен бекемделет.

Кабыл алынган чечимдердин буйруктарын кɵзɵмɵл кылуу БКТнын директору, анын тапшыруусу боюнча борбордук китепкананын башка кызматкерлери жүргүзүшɵт.

Жаңылыктар:

Ч.Айтматов атындагы райондук борбордук китепканага 2014-жылы  жаңы келген адабияттар боюнча маалымат.

 1.  Манас (Сагынбай Орозбаковдун толук варианты)
 2. Мидин Алыбаев (ɵмүрү, чыгармачылыгы)
 3. Кыргыз эл жомоктору
 4. Тɵлɵгɵн Касымбековдун  8 томдук чыгармалар жыйнагы
 5. Самсак Станалиев . Жылдын эң узак күнү.
 6. Юдахин  Русско-киргизский словарь
 7. Кыргыз адабиятынын антологиясы  10томдук.

1-том  Эпостор (Манас, Семетей, Сейтек)

2-том  Кенже эпостор (Кожожаш, Эр Тɵштүк, Курманбек, Шырдакбек, Мендирман, Жаныш-Байыш, Саринжи Бɵкɵй, Эр Солтоной, Эр Табылды, Жаңыл Мырза, Олжобай менен Кишимжан, Кедейкан, Акмɵɵр, Акмактым, Муңдук менен Зарлык, Тайлак баатыр, Алп Тобок, Карагул ботом.

3-том  Акындар поэзиясы (Уламышка айланган акындар, 19-20-кылымдагы акындар)

4-том  Элдик балдар фольклору (балдар ырлары, калптар, макал-лакаптар, табышмактар, жаңылмачтар, жомоктор, уламыштар, балдар оюндары)

5-том   Драмалар (М.Токобаев, Ж.Турусбеков, Ж.Бɵкɵмбаев, К.Жантошев, К.Маликов, А.Куттубаев, Т.Абдумомунов, Б.Жакиев, М.Байжиев, Б.Омүралиев, Ж.Садыков, Ч.Айтматов, Ш.Садыбакасов, С.Раев)

6-том  Аңгемелер, повесттер (Ч.Абыкеев, К.Акматов, К.Жантошев, К.Жусубалиев, К.Каимов, Ж.Мавлянов, А.Матисаков, К.Осмоналиев, А.Саспаев, Т.Сыдыкбеков, А.Токомбаев, Б.Усубалиев, М.Элебаев, Ч.Айтматов, К.Баялинов, М.Гапаров, Ɵ.Даникеев, А.Жакыпбеков, К.Жусупов, С.Карачев, Т.Касымбеков, А.Стамов).

7-том  Романдар  (М.Элебаев, А.Токомбаев, К.Жантɵшев, Т.Сыдыкбеков, Ч.Айтматов, У.Абдукаимов, Т.Касымбеков, Ш.Бейшеналиев, С.Жусуев, А.Жакыпбеков, А.Стамов, К.Акматов)

8-том  Поэмалар, ырлар  (кыргыз поэзиясынын профессионал баштоочуларынын чыгармалары)

9-том  Балдар адабияты жана фантастика  (1-бɵлүм поэзия, 2-бɵлүм проза, 3-бɵлүм фантастика. Учурдун талабына ылайык жаңы муунга ылайыкталып жазылган балдар адабиятынан орун алган мыкты адабий үлгүлɵр камтылган. Ыр, аңгеме, жомок, табышмак, жаңылмачтар берилген)

10-том  Жаштар адабияты  (поэзия: тɵкмɵ акындар, акындар. Проза, драма. Жаш калемгерлердин чыгармалары мектеп окуучуларына, мугалимдерге, окурмандардын кеңири чойрɵсүнɵ арналган).

 1. Эмгек кодекси (2012-жыл)
 2. Зуура Сооронбаева   Чоочун киши (1-2-том)
 3. Байдылда Сарногоев  (ɵмүрү, чыгармачылыгы)
 4. А.Акматалиев  Кыргыздын кɵɵнɵрбɵс дɵɵлɵттɵрү  (кыргыз элинин каада-салты, урп-адаты, ырым-жырымдары, адеп-маданияты, адамдардын оң жана терс журум-туруму, мүнɵздɵрү ж.б. тууралуу кеңири маалымат берет, Китеп мугалимдерге, тарбиячыларга, мектеп окуучуларына, элдик маданиятка кызыккан окурмандардын кенири чɵйрɵсүнɵ арналат)
 5. Семетей  (У.Мамбеталиевдин варианты боюнча)
 6. Кыргыз тилинин сɵздүгү
 7. Дары чɵптɵн, акыл кɵптɵн.
 8. Бакубат ден соолуктун он сыры
 9. Баюунун он сыры
 10. Кыргыз тилинин жазуу эрежелери
 11. Иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүү (бул китеп мамлекеттик мекемелерде, ишканаларда иш кагаздарын мамлекеттин тилде)
 12. «Кыргызстан».  Улуттук энциклопедия  3том. Д – «Каледипоэк»  (табият, тарых, илим, адабият, искусство, техника, экономика ж.б. тармактарды ошондой эле дүйнɵлүк цивилизацияны, азыркы жана ɵткɵндɵгү урунтуу учурларын чагылдырган фундаменталдуу энциклопедиялык басылма)
 13. Эл дɵɵлɵтү – эне тил (акын-жазуучулардын, маданият ишмерлеринин ɵкүлдɵрү менен азыркы жазма кыргыз тилин негиздегендердин мамлекеттик тили жɵнүндɵгү макалалары, маектери, ырлары топтоштурулган).
 14. М.Абдулатипова  Сеулда тамган кɵз жаш. Повесть (бул чыгармада ата-журтуна болгон сагыныч менен далай азаптарды башынан кечирип, жер кезип жүргɵн мекендештерге арналган).
 15. Айкɵл Манас баяны  1-2-китеп (бул китепте «Манас» эпосунун бир нече варианттарынын сюжеттери колдонулуп,эпостун кɵркɵм дɵɵлɵттɵрүн сактоо менен ɵсүп келе жаткан жаш муундарга, бара-бара дүйнɵ элине кеңири тааныштыруу үчүн болгон аракеттин алгачкы саамалыгы болуп саналат).
 16. Эр Семетей баяны (бул китепте «Семетей» эпосунун бир нече варианттарынын негизинде кара сɵз түрүндɵ Семетейдин Букарда ɵсүшү, эли-жерине келиши, кыргыз элинин улуулугу, салт-санаасы, жеринин кɵркɵмдүгү ,  кооздугу айтылып, эпостун  кɵркɵм дɵɵлɵттɵрү сакталган).

Колдонуучулар:

Чынгыз Айтматов атындагы райондук борбордук китепкана жана айылдык китепканалар райондун жана айылдын калкынын чоңдорун жана балдарын тейлейт.

Окурмандардын негизги категориялары:  эл агартуу кызматкерлери, техникалык кызматкерлер, жергиликтүү бийликтин жетекчилери, маданият кызматкерлери, бизнесмендер, айыл чарба кызматкерлери, 1-8-класстын окуучулары, 9-11-класстын окуучулары, ɵспүрүмдɵр, балдар бакчаларынын тарбиялануучулары, ЖОЖдордун студенттери, лицейдин окуучулары, ардагерлер, мумкунчулугу чектелген жарандар, пенсионерлер.

Иштин режими. Иш жүргүзүү.

Борбордук китепкананын жана китепкана филиалдардын иштеринин режими калк үчүн ыңгайлүү убакытта райондук мамлекеттик администрациянын,  айылдык аймактын айылдык ɵкмɵттүн макулдугу  менен райондук маданият бɵлүмү, БКТнын директору тарабынан белгиленет.

Китепкананын ар бир бɵлүмүндɵ күн тартиби жана ишти уюштуруу БКТнын директору, профсоюз уюму бекиткен нормативдик документтер менен регламенттелет.

Айылдык китепкана филиалдарда китепканачылардын окурмандарды тейлɵɵсү китепкананын иш убагында абонемент жана окуу залын тейлɵɵ менен  жүргүзүлɵт.

Ч.Айтматов атындагы райондук китепкананын иштɵɵ режими:

Иштɵɵ убактысы:

Жумуш убактысы:  9.00дɵн 18.00гɵ чейин
Түшкү тыныгуу: 12.00дɵн 13.00гɵ чейин
Дем алыш: ишемби, жекшемби күндɵрү

фотогалерея