ченемдик-укуктук актылар

 

Каргалык айылдык Кеңешинин (XXVII шайланышынын) кезектеги IV сессиясынын №15 токтому   (10.03.2017-жылы жарыяланды)

Каргалык айылдык Кеңешинин (XXVII шайланышынын) кезектеги IV сессиясынын №17 токтому   (10.03.2017-жылы жарыяланды)

Каргалык айылдык Кеңешинин (XXVII шайланышынын) кезектеги IV сессиясынын №18 токтому   (10.03.2017-жылы жарыяланды)